Služby

Mzdové účetnictví

kompletní zpracování mezd včetně všech zákonných výstupů. Samozřejmostí je zpracování ročního zúčtování daní pro zaměstnance, statistických výkazů P1-04, P2-04 a dalších, zastupování při kontrolách na základě plné moci, elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení ( odhlášky, přihlášky , evidenční listy důchodového zabezpečení, přílohy k žádosti o dávku), výstupy pro banky, vyúčtování zálohové a strážkové daně.

 

Finanční účetnictví

kompletní zpracování účetnictví včetně všech zákonných výstupů, odeslání uzávěrek , zpracování statistických výkazů, např Vi1-01, zpracování daňového přiznání právnických osob, vedení účetnictví dle jednotlivých druhů dotací, vč. dotací EU. Samozřejmostí je vyúčtování dotací. Poskytneme součinnost při tvorbě rozpočtů i střednědobých výhledů.