Aktuality

DPČ A PRACOVNÍ SMLOUVA OD 1.1.2019

 • u DPČ do 3000,- se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění
 • u pracovní smlouvy do 3000,- se neodvádí sociální pojištění

MINIMÁLNÍ MZDA od 1.1.2019

 • 13350,-

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ od 1.6.2018

 • vyplácí se po dobu 90 kalendářních dnů
 • zdravotní stav ošetřovaného si vyžádal hospitalizaci alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářní dnů
 • musí být písemný souhlas ošetřovaného
 • dávku mohou čerpat příbuzní, u druha (družky) se vyžaduje shodné místo trvalého pobytu
 • osoby pečující o ošetřovaného se mohou střídat
 • výše dávky 60% redukovaného vyměřovacího základu
 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzniká po uplynutí12 kalendářních měsíců ode dne poslední výplaty předchozího
 • požádá si prostřednictvím mzdové účtárny, na předepsaném tiskopise, který vystavuje ošetřující lékař
 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat výdělečnou činnost
 • zaměstnavatel je povinen poskytnout volno pro dlouhodobé ošetřovné a zároveň je povinen po skončení, zařadit zaměstnance na původní práci

OTCOVSKÁ od 1.2.2018

 • vyplácí se po dobu 7 kalendářních dnů
 • nastoupit musí zaměstnanec do 6 týdnů od narození dítětě
 • požádá si prostřednictvím mzdové účtárny na předepsaném tiskopise, ke stažení zdeFormulář otcovská
 • výše dávky 70% redukovaného vyměřovacího základu

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI OD 1.1.2018

od 1.1.2018 došlo ke zvýšení na první vyživované dítě

 1. dítě               1267,-
 2. dítě               1617,-
 3. a další dítě  2017,-

ZVÝŠENÍ NEMOCENSKÉ od 1.1.2018

od 15. dne  60% redukovaného vyměřovacího základu

zvyšuje se :

od 31. dne 66% redukovaného vyměřovacího základu

od 61. dne 72% redukovaného vyměřovacího základu

MINIMÁLNÍ MZDA od 1.1.2018

12200,-
73,20 na hodinu